dinsdag, maart 2, 2021
Home Nieuws Onderzoek naar het bereiken van innovatieve doelen door het aankopen van kennis

Onderzoek naar het bereiken van innovatieve doelen door het aankopen van kennis

Het open innovatie model illustreert het belang van het gebruik van externe kennisbronnen in het innovatieproces. Samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen kan belangrijke nieuwe inzichten opleveren. Eén van de methodes om toegang te krijgen tot externe kennisbronnen is door fusies of overnames. Het aankopen van kennis leidt echter niet altijd tot het bereiken van de innovatieve doelen.
Ter afronding van mijn Master “Innovatie Management” aan de Technische Universiteit Eindhoven doe ik onderzoek naar innovatie gedreven fusies of overnames. Ik focus in dit onderzoek op de invloed van de integratiestrategie op het bereiken van de innovatieve doelen. Hierbij houd ik expliciet rekening met het strategische doel van het aankopen van de kennis.
De uitkomsten van mijn onderzoek kunnen zeer interessante inzichten opleveren voor het bedrijfsleven! Mijn bevindingen kunnen bedrijven ondersteunen bij de keuze van de integratiestrategie. Dit kan bijdragen aan de optimalisatie van de resultaten van een fusie of overname.
Het is voor mijn onderzoek van cruciaal belang om informatie te krijgen van professionals op het gebied van innovatie en kennis acquisities. Ik zou u dan ook willen verzoeken mee te werken aan mijn onderzoek door het invullen van mijn questionnaire.
Ik zou u willen vragen een acquisitie te kiezen na 1994 (liefste 3-5 jaar geleden), die specifiek was gericht op het verwerven van kennis, competenties en/of een technologie. De questionnaire is in het Engels en bestaat uit 9 pagina’s met elk gemiddeld 2 vragen. Het duurt ongeveer 15 minuten om deze in te vullen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt in mijn onderzoek.
De resultaten van mijn onderzoek zullen na afronding op deze website met u worden gedeeld.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Maartje Booij

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments