Tijdens een bijeenkomst vandaag op het Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) onderstreepte Thijs Jurgens, Shell Vice-President Innovatie, het belang van open innovatie voor Shell. De Shell-benadering van open innovatie berust op een aantal routes om creatief denken te stimuleren en innovatieve technologieën te genereren bij en met partners, om die vervolgens snel in te kunnen zetten.

Thijs Jurgens: “Wat Shell bij uitstek kenmerkt, zijn ideeën die tot baanbrekende oplossingen leiden. Dit was al zo in 1892, toen de Murex, de eerste zeetanker ter wereld, met de eerste scheepslading kerosine (lampolie) door het Suezkanaal voer. Sindsdien zijn wij in het hele olie-en gasspectrum altijd een bedrijf van ‘primeurs’ gebleven. Echter, om goed voorbereid te zijn en te blijven op de energieuitdagingen van de toekomst en om concurrend te blijven is Shell op allerlei manieren bezig te innoveren hoe wij innoveren.”

Voorbeelden van Shell’s open innovatie aanpak:
Shell Technology Ventures (STV) – Shell’s corporate venturing tak, investeert de komende zes tot acht jaar enkele honderden miljoenen dollars in opkomende technologiebedrijven. Hiermee wil Shell sneller kunnen inzetten op innovaties die waarde toevoegen aan zowel Shell als de opkomende technologiebedrijven. Het interne Shell GameChanger-programma vraagt oorspronkelijke denkers om met hun ideeën voor het oplossen van energie-uitdagingen naar voren te komen. Als een idee potentie zou kunnen hebben, geeft Shell financiële steun om de haalbaarheid ervan aan te tonen. Sinds 1996 is via GameChanger ruim driehonderd miljoen dollar in meer dan drieduizend ideeën geïnvesteerd. Mede daardoor zijn 250 daarvan tot een geslaagd project uitgegroeid. Een van de eerste geestesproducten was de drijvende LNG-installatie, die inmiddels een gasproject van wereldklasse aan het worden is. Middels Shell TechWorks probeert Shell de praktische realisatie van haar technologie te versnellen door haar aanwezigheid in geselecteerde wereldwijde innovatie-hotspots uit te breiden. Shell richt zich op plekken met een dicht netwerk van universiteiten, onderzoeksinstellingen, nieuwe
bedrijven en risicokapitaalactiviteiten. Plaatsen van waaruit banden kunnen worden aangelegd met andere industriesectoren, waaronder lucht- en ruimtevaart, defensie, IT en de medische sector.

Als afspiegeling van haar brede scala aan innovatieoplossingen en -initiatieven biedt Shell haar partners toegang tot haar geïntegreerde innovatieaanpak. Bijvoorbeeld, nieuwe ideeën die via Shell’s GameChanger-programma ontstaan, kunnen via STV worden gefinancierd. Datzelfde geldt voor nieuwe mogelijkheden die via open-innovatiecentra of andere co-innovatieactiviteiten elders bij Shell worden ontdekt.

Amerikaans innovatie-expert Stephen Shapiro, die aanwezig was tijdens de bijeenkomst, stelde: “Als 100 energie experts geen oplossing kunnen vinden voor een energie gerelateerde uitdaging, zal de 101ste expert niet helpen een oplossing te vinden. Maar als je een cardioloog, een botanist of een muzikant inbrengt, zou het zo maar kunnen dat je een doorbraak maakt.”

Recent plaatste zakenblad Fortune Shell op de vijfde plaats van meest bewonderde bedrijven op het gebied van innovatie. Binnen haar eigen sector haalde Shell zelfs de eerste plaatst op de lijst van Fortune.