maandag, april 19, 2021
Home Column Archief: oude nieuwsberichten

Archief: oude nieuwsberichten

11-12-2006     Nieuw project toegevoegd: International Research Project 2007 – Technische Universiteit Eindhoven
International Research Project 2007 – Technische Universiteit Eindhoven
Co-Design and Alliance Management
 
Bij open innovatie speelt samenwerking en co-design een grote rol.  Aangetoond is dat veel allianties falen. Om de succeskans te vergroten moeten de verschillende fasen met betrekking tot een alliantie goed gemanaged worden. Vanuit de Technische Universiteit Eindhoven wordt er een International Research Project georganiseerd waarbij onderzoeksprojecten worden uitgevoerd op dit gebied. U kunt gebruik maken van de academische kennis van de master-studenten en de hoogleraren die de projecten zullen begeleiden. Concrete business problems kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het analyseren van bestaande allianties, een business plan of partnerselection.
 
Voor meer informatie:
Brochure: http://IRP.tm.tue.nl/singaporemalaysia/IRP2007brochure.pdf
Website: http://irp.tm.tue.nl/singaporemalaysia
Contact: research.ssti@tue.nl


 
08-12-2006     Nieuwe column: Open Innovatie en allianties
 
Ard-Pieter de Man, hoogleraar Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven beschrijft zijn visie rondom open innovatie en allianties in de nieuwste column van Openinnovatie.nl.
 
 


 
06-12-2006     Nieuw artikel toegevoegd: De innovatiebevorderende overheid: hoe het open innovatiemodel de innovatiebevorderende rol van de overheid kan verstevigen
 
Een innovatiebevorderende overheid is nodig om een dynamische en concurrerende kenniseconomie te
stimuleren. Tot die conclusie komt het Innovatieplatform, opgericht in 2004 om de innovatiekracht van Nederland te versterken.
 
Het Innovatieplatform presenteert in dit pamflet, ‘De Innovatiebevorderende Overheid’ , aanbevelingen die de rol van de overheid als innovatiebevorderende actor in de samenleving verstevigen. Deze voorstellen kwamen tot stand na consultatie van vele betrokkenen uit de overheid, bedrijfsleven, de politiek en kennisinstellingen.
 
Volgens het Innovatieplatform kan de overheid het open innovatiemodel, dat ontwikkeld is in de context van het bedrijfsleven, goed gebruiken om innovaties te bevorderen.
 
Een van de principes in het open innovatie model voor de overheid, is dat de overheid externe partijen betrekt bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, zoals belangengroeperingen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Om dit concept gelijk te vertalen naar ‘practice what you preach’, zijn wij erg benieuwd naar uw ideeën:
–         Hoe kan de overheid volgens u vanuit het open innovatie model de samenleving beter verstevigen?
–         Wat vindt u van de genoemde voorstellen in dit pamflet?
–         Heeft u zelf innovatieve ideeën hoe open innovatie de overheid kan helpen innoveren?
 
Stuur uw reacties en ideeën op en wij plaatsen ze op onze site! info@openinnovatie.nl
 
Lees het pamflet hier:

 Open Innovatie in de overheid openinnovatie.nl.pdf

 
21-11-2006     Nieuw rapport toegevoegd: Innovatiebeleid vraagt om Europese samenwerking
Innovatiebeleid op nationaal niveau kan positieve effecten hebben voor andere lidstaten, bijvoorbeeld als die kunnen profiteren van de ontwikkeling van schone technologieën. Er zijn ook negatieve externe effecten van nationaal innovatiebeleid mogelijk, bijvoorbeeld als dat een gebrekkige bescherming biedt tegen imitatie van innovaties. Innovatiebeleid gericht op nationaal of regionaal opererende bedrijven kan daarom in principe het beste door de lidstaten zelf worden uitgevoerd.
 
Dit concluderen de onderzoekers Albert van der Horst, Arjan Lejour en Bas Straathof in het onlangs verschenen CPB Document ‘Innovation policy: Europe or the Member States? De auteurs maken de balans op tussen de voordelen van Europees innovatiebeleid en de wenselijkheid van gericht beleid door individuele lidstaten. Diverse aspecten van innovatiebeleid, waaronder in deze studie ook wetenschapsbeleid wordt gerekend, passeren de revue, zoals onderzoek door universiteiten, overheidssubsidies voor innovatieve bedrijven en het octrooibeleid. Ga naar http://www.cpb.nl/nl/news/2006_60.html of download het rapport hier:
 

 doc133.

 
19-11-2006     Nieuw artikel toegevoegd: Smart Spenders: The Global Innovation 1000 (Booz Allen Hamilton)
 
Booz Allen Hamilton lanceerde onlangs de resultaten van hun jaarlijkse Global Innovation 1000 onderzoek. In dit onderzoek zijn de 1000 meest actieve corporate r&d ‘spenders’ in kaart gebracht. De resultaten laten zien welke bedrijven in staat om innovatie uitgaven te vertalen naar een hogere corporate performance en hoe deze selecte groep dit realiseert. De belangrijkste conclusie volgens de onderzoekers is dat meer r&d uitgaven geen garantie zijn voor een hogere financiële performance, maar dat het juist de truc is om innovatieprocessen beter te managen. Ook blijkt er geen verband te zijn tussen patenten en de financiële performance van een organisatie, hetgeen vaak verondersteld wordt.
 

GlobalInnovation10002006.

 
05-11-2006     Nieuw artikel toegevoegd: Boosting the knowledge valorisation process: putting plans into action
Vanuit een open innovatie perspectief zijn universiteiten een waardevolle bron van nieuwe kennis en technologie. Een van de paden waardoor deze nieuwe kennis gecommercialiseerd kan worden is via spin-offs van (high-tech) start-ups. PriceWaterHousecoopers heeft enkele maanden geleden i.s.m. Technopartner een onderzoek gehouden over het proces van kennisvalorisatie m.b.t. de kennis van universiteiten. Hier is o.a. ook gekeken naar de best practices rondom het ‘uitspinnen’ van technologische start-ups.

Boosting Valorisation PWC 2006.

 
26-10-2006     Nieuw artikel toegevoegd: Laat miljoenen internetters wereldwijd meedenken over je product
Recentelijk is er een nieuwe trend te bespeuren genaamd ‘crowd sourcing’. Crowd sourcing is het betrekken van een groot aantal mensen (de ‘crowd’) in het innovatieproces en geschiedt veelal via internet. Middels crowd sourcing wordt optimaal gebruik gemaakt van ideeën van buitenaf. Dit is volgens een van de leidende principes van open innovatie; dat je accepteert (en erkent) dat er ook buiten je eigen bedrijfsmuren kansrijke ideeën bestaan voor prachtige innovaties. Naast de bekende voorbeelden als ‘Open Source’ zijn er ook andere creatieve ondernemingen gestart om de kracht van een ‘crowd’ te benutten. In dit artikel door Marjolijn van Heemstra van de Trouw worden enkele voorbeelden beschreven, zoals Brewtopia en Innocentive. Bekijk het artikel hier en geef uw reactie.


 
08-10-2006     Nieuw boek verschenen over Open Source & Open Business

Vianen, 25 september 2006 – Open voor business, Open-source-inspiratie voor innovatie. Zo heet het nieuwe boek van het VerkenningsInstituut Nieuwe Technologie, dat op 21 september ten doop werd gehouden in het Congrescentrum Amstelveen.

Het boek bevat veel voorbeelden van inspirerende organisaties die met creatieve open business modellen de wereld veroveren.

De auteurs zijn Jaap Bloem en Menno van Doorn, beide werkzaam bij het

Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (ViNT), onderdeel van Sogeti.

ViNT geeft invulling aan de koppeling tussen bestaande bedrijfsprocessen en de nieuwe ontwikkelingen. Onderzoek van ViNT wordt gedaan onder aansturing van zijn Commissie van Aanbeveling, waarin CEO’s en CIO’s van in Nederland gevestigde bedrijven zitting hebben.

Download hier een artikel van de auteurs over open source en open business modellen:

 artikel Jaap Bloem en Menno van Doorn Open Source.

Het persbericht kunt u hier bekijken:

 persbericht Open Source.

Het boek bestellen kan hier:

http://www.managementboek.nl/boekeninfo.asp?CODE=rbcncnohqr


 
06-10-2006     Call for Papers: Open Innovation Track op de EURAM 2007 Conferentie
 

Van 16-19 Mei 2007 vindt de jaarlijkse EURAM conferentie plaats in Parijs (Frankrijk). Tijdens deze conferentie zal er speciale aandacht zijn voor onderzoek rondom open innovatie, in een gespecialiseerde track over dit onderwerp.

De Open Innovation track richt zich op papers die de discussie rondom open innovatie stimuleren en open innovatie als onderzoeksveld bevorderen. Inzendingen van zowel practitioners als wetenschappers zijn welkom en het werk mag zowel empirisch als theoretisch van aard zijn.
 
Voor meer informatie, zie bijgevoegde beschrijving van de track (in het Engels) of ga naar de website: http://www.euram2007.org/. De deadline voor inzendingen is 2 januari 2007.
 
 

 EURAM Track Open Innovation.pdf

 
17-09-2006     Nieuw open innovatie event: Contact NL Open Innovation & New Products
 
Dinsdag 3 oktober a.s. organiseert Flevum Forum Network in samenwerking met High Tech Campus Eindhoven en Philips voor de tweede achtereenvolgende maal Contact NL Open Innovation & New Products. De High Tech Campus Eindhoven is 3 oktober de plaats waar ondernemers, researchers en marketeers elkaar treffen op de snijvlakken van inhoud, businessdevelopment en networking. Bezoekers van OpenInnovatie.nl krijgen gratis toegang. Ga naar de pagina events voor meer informatie.
 


 
12-09-2006     Nieuw interview; Graham Cross, Collaborative Innovation Director bij Unilever
 
Als Collaborative Innovation Director houdt Graham Cross zich dagelijks bezig met open innovatie bij Unilever. In dit interview geeft hij zijn visie op het belang van interne samenwerking om succesvol externe ideeën en technologiën in huis te kunnen halen.


 
04-09-2006     Nieuw interview: Een interview met Fortis Venturing & Excellerator
 
Fortis heeft sinds enige tijd een Corporate Venturing unit. Deze business unit heeft als taak om interne en externe business ideas te transformeren naar nieuwe ventures. Openinnovatie.nl hield onlangs een interview met de directeur van Fortis Venturing, Kris van der Velpen en met de directeur van Excellerator (een incubator & consultancy spin-off van Fortis), Coenraad de Vries. Lees hier het interview.
 


 
04-09-2006     Nieuw artikel toegevoegd: Creation Nets, Harnessing the potential of Open Innovation
 
In dit artikel beschrijft John Hagel het begrip ‘Creation nets’. Dit zijn innovatie netwerken, georchestreerd door een netwerk organisator. Deze ‘spin in het web’ coördineert het innovatie netwerk en hanteert governance mechanismen om kennis te delen en opportunisme te bestrijden. Een sector waar deze organisatievorm in voorkomt is bijvoorbeeld de open source sector. Maar ook in andere sectoren, zoals de automotive industrie (Toyota en haar netwerk van leveranciers), kleding (Benetton) en de chip industrie (het RISC netwerk in de jaren 90).
 
Download het artikel “Creation Nets”


 
25-08-2006     Nieuwe links toegevoegd
 
2 nieuwe links toegevoegd:
 
RobertFreund.de
Duitse portal rondom kennisuitwisseling en innovatie
 
Mass Customization and Open Innovation
Website van M.I.T. researcher Frank Piller met informatie over open innovatie


 
16-08-2006     Nieuwe vacature toegevoegd: gezocht stafmedewerker Innovatie
 
Agora (www.agoria.be), de federatie van de technologische industrie in Vlaanderen zoekt per direct een
“stafmedewerker Innovatie”. Ga naar de pagina vacatures voor meer informatie.
 


 
30-07-2006     Advies van de AWT over Open Innovatie
 
Ipod, Senseo, Beertender en mountainbikes zijn tot stand gekomen doordat bedrijven op een open manier samenwerkten met andere partijen. Deze trend van ‘Open innoveren’ zal in de toekomst sterk toenemen. De AWT stelt in zijn advies Opening van zaken – Beleid voor Open innovatie dat het huidige innovatiebeleid verbreed moet worden om op deze trend in te spelen.
 
Ga naar de pagina artikelen om het advies te downloaden.
 
 


 
30-07-2006     Brochure beschikbaar van eerste Europese open innovation course
 
From 25-29 September 2006, the first European course on Corporate Entrepreneurship and Open Innovation will take place at conference center The Strip in Eindhoven!
 
U kunt hier de brochure downloaden:

 BrochureSummerSchoolEindhovenSept2006.pdf

 
 


 
14-07-2006     Nieuw event: 25 t/m 29 september 2006, Europese Summercourse Corporate Entrepreneurship & Open Innovation
 
Summer course Corporate Entrepreneurship and Open Innovation
From 25-29 September 2006, the first European course on Corporate Entrepreneurship and Open Innovation will take place at conference center The Strip in Eindhoven!
 
Led by two internationally leading management experts, Henry Chesbrough from the UC Berkeley Haas School of Business and Kenneth Morse from the MIT Entrepreneurship Center, this Corporate entrepreneurship course teaches the fundamentals of Open Innovation as applied to develop new venturing options for global corporations. The participants will be given the opportunity to develop and refine their own business case, which will be evaluated during the last day of the course by an objective and demanding team of experts.
 
For more information on this event and how to register, please follow this link.


 
18-06-2006     Nieuw event: Creativity World Forum, met Henry Chesbrough als spreker, 15 en 16 november 2006
 
Logo FDC
 
15 en 16 november 2006 wordt in Gent (België) het World Creativity Forum gehouden. Het programma bestaat uit 4 keynote sessies, waaronder 1 sessie door Henry Chesbrough, bedenker van het concept ‘Open Innovation’, 11 panel sessies, 2 workshops en een internationale brainstorm sessie. De parallel sessies worden georganiseerd in 3 tracks.
 
De eerste track is gericht op beleidsmakers. De derde track richt zich op business professionals en organisaties. De tweede track focust zich op creatieve, multidisciplinaire samenwerking.
 
Voor meer informatie klik hier.
 
 
 
 


 
06-06-2006     Nieuwe links: Competence Center Open Innovation & Nieuweproductenbedenken.nl
 
Competence Center Open Innovation
Er zijn steeds meer onderzoeksinstellingen in Europa die zich bezighouden met open innovatie. De universiteit van St. Gallen in Zwitserland heeft onlangs een ‘competence’ center opgericht met als focus open innovatie.
 
Nieuweproductenbedenken.nl
Rondom het verschijnen van het boek “Nieuwe producten bedenken” door Gijs van Wulfen
is een portal gelanceerd met diverse links, checklist en tips voor product innovatie.
http://www.nieuweproductenbedenken.nl/
 


 
17-05-2006     Nieuw event: 14 juni PDMA bijeenkomst met thema “Open Innovatie”
 

philips stadion

 
 
5e PDMA-NL seminar over Open Innovation – 14 juni 2006
Lokatie: PSV stadion Eindhoven

 

Het seminar heeft als centrale thema ‘Open Innovation’. In de lezingen en discussies zullen zowel actueel wetenschappelijk onderzoek als praktijk cases aan bod komen. Key-notes zijn: Open innovatie, externe technologie acquisitie, strategie en strategische processen en bedrijfsculturen die tot innovaties leiden.

Programma: Open Innovatie (5e PDMA NL bijeenkomst)

                        Datum: 14 juni 2006
                        Tijd:      12:00-17:30 h.
                        Locatie: PSV Stadion, Eindhoven
 
12:00-12:30       Algemene Leden Vergadering & Lunch
 
12:30-13:00       Lunch
 
13:00-13:15       Introductie door de dagvoorzitter Michel Verspui
Michel is mede-oprichter van Conclusion Consulting Industry: een innovatieve samenwerking tussen Conclusion en Philips Applied Technologies.  Hierin worden ervaring en inzicht van Philips op de gebieden Product Innovatie, Business Engineering en Industrial Engineering ter beschikking gesteld van andere bedrijven: “Copy, Paste … Innovate and Accelerate!”
 
13:15-13:20       Open innovatie: Just do it! #1
 
13:20-14:05       Open Innovation, Researching a new paradigm   Prof.dr.Wim Vanhaverbeke (TUE)
Wim is hoogleraar Strategie & Organisatie op het Limburgs Universitair Centrum (Hasselt, België) & tevens research fellow bij ECIS (Eindhoven Centre of Innovation Studies). Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op open innovatie, externe technologie acquisitie, strategie en strategische processen en bedrijfsculturen die tot innovaties leiden. Deze zomer verschijnt het boek van Wim, geschreven met Henry Chesbrough en Joel West getiteldOpen Innovation: Researching a New Paradigm. Zie ook de website: www.openinnovatie.nl
 
14:05-14:15       Open innovatie: Just do it! #2
 
14:15-14:55       Open Innovatie bij Philips  Dr. Ferrie Aalders (Philips Research Europa – Eindhoven)
Ferrie is Sr. Director Business Excellence bij Philips Research. Uit zijn ervaringen zal hij
een aantal voorbeelden geven uit de praktijk van de implementatie van Open Innovatie op de High Tech Campus en bij Philips Research. Hij zal daarbij ook een aantal lessons learned presenteren.
 
14:55-15:10       Open innovatie: Just do it! #3
 
15:10-15:20       Break
 
15:20-16:00       Hoe krijg je innovatie naar de markt?  Maarten de Vries (Roland Berger)
Maarten is als Senior Associate verbonden aan Roland Berger Strategy Consultants. Hij adviseert bedrijven bij het opzetten van een innovatie strategie, het inrichten van efficiënte innovatie processen. Ook is hij betrokken bij het opzetten van publiek-private samenwerkingen op het
gebied van innovatie”.
                       
16:00-16:15       Open innovatie: Just do it! #4     
 
16:15-16:55       Innovatieve draadloze concepten   Siete Hamminga (Waleli)
                        Een voorbeeld van open innovatie in de praktijk. Er wordt een overzicht gegeven van hoe open innovatie is toegepast binnen Waleli om ontwikkelingen te versnellen.
 
16:55-17:15       Open innovatie: Just do it! #5
 
17:15-17:30       Afsluiting door dagvoorzitter
 
17:30-17:45       Borrel

Aanmelden kan bij de secretaris van PDMA-nl:
secretaris@pdma.nl
download het programma hier:
 programme 14 juni 2006.doc

 
15-05-2006     Nieuw artikel: Open innovation: symbiotic network. Knowledge circulation and competencies
 
Vanuit een Open Innovatie perspectief wordt een opzet gegeven hoe het Nederlandse Tuinbouw cluster tot meer innovatie kan komen. Ga naar artikelen om het artikel te downloaden.
 


 
08-05-2006     Nieuw Open Innovation boek gedeetelijk digitaal te downloaden!
 
De opvolger van Open Innovation, Open Innovation: Researching a new paradigm. door Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke en Joel West is gedeeltelijk digitaal te downloaden. U kunt de concept hoofdstukken van het boek  hier alvast bekijken.
 
 


 
23-04-2006     Nieuw artikel toegevoegd: Primer on “open innovation:” Principles and practice
 
Michael Doherty, CEP van Venture2 inc, beschrijft in dit artikel zijn visie op open innovatie.


 
09-04-2006     Opvolger van “Open Innovation” genomineerd voor beste management boek 2006!
 
De binnenkort te verschijnen opvolger van de best seller “Open Innovation”, getiteld “Open Innovation: Researching a new paradigm” is genomineerd door de European Academy of Management als een van de meestbelovende management boeken voor 2006.
 
De definitieve voorkant van het boek is inmiddels bekend:
 
Open Innovation boek 2007 voorkant
 
 
 
 
  
26-03-2006     Nieuw artikel toegevoegd: Connect and Develop: Inside Procter & Gamble’s New Model for Innovation
 
P&G’s nieuwe strategie, “connect & develop”, is een interessant voorbeeld van hoe een grote multinational open innovatie heeft omarmd. Meer over deze ontwikkeling is te lezen in een recentelijke Harvard Business Review case.


 
19-03-2006     Event: web-conference Innovation is a Team Sport
 
Web-based conference: Innovation is a Team Sport: Synchronize the Game Plan
Live Internet Broadcast
Sponsored by UGS
Wednesday, March 29, 2006 – 2:00 p.m. EST (GMT -05:00, New York)
Estimated Length: 1 hour
 
Learn from those who know:

  • Henry Chesbrough, Executive Director of the Center for Open Innovation, Institute of Management, Innovation & Organization, Management of Technology Program at UC Berkeley, and author of “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”
  • Craig Riediger, Champion and Manager, Integrated Product Integration, Caterpillar Corporation

Click here to register
 


 
19-03-2006     Nieuw artikel toegevoegd: Creating Success from University Spin-outs
 
Dit grootschalige onderzoek van de B.V.C.A. (British Venture Capital Association) suggereert dat spin-outs van universiteiten zich in een nadelige positie bevinden in tegenstelling tot corporate spin-outs. Meer dan 400 spin-outs zijn in dit onderzoek betrokken geweest.


 
13-03-2006     Nieuw artikel toegevoegd: New ventures based on open innovation – an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux
 

Het management van nieuwe open source ondernemingen is een onderbelicht onderwerp. Deze paper onderzoekt drie uitdagingen omtrent het management van open source ondernemingen.

 
05-03-2006     Nieuw artikel toegevoegd: Geen business-as-usual. Open source, eye-opener voor open innovatie
 
‘Open source’ komt neer op een gemeenschap van mensen die op persoonlijke titel samen aan een computerprogramma werken. Jaap Bloem meent dat de open-source-softwareontwikkeling een eye-opener is voor open innovatie in andere economische sectoren. Het eerste hoofdstuk van dit nog te verschijnen boek kunt u hier downloaden.


 
26-02-2006     Nieuw artikel toegevoegd: Open Innovatie als designprincipe voor het innovatiebeleid van Zuid-Holland
 


 
22-02-2006     Nieuw interview: Robert Kirschbaum, vice president innovation bij DSM Venturing & Business Development
 
 
Lees het  interview met Robert Kirschbaum, vice president innovation bij DSM Venturing & Business Development Nieuw button
 


 
19-02-2006     Nieuw artikel toegevoegd: The impact of strategic conversation on open innovation
 

Dit verslag betreft een exploratief onderzoek naar de invloed van strategische conversatie op Open Innovatie. Ga naar de pagina artikelen om het te downloaden.

 
14-02-2006     Nieuw artikel toegevoegd: De Metro Group’s Future Store Initiative
 

De Metro Group’s Future Store Initiative is een strategisch retail concept waarbij een netwerk van bedrijven samenwerken om superieure klantwaarde te realiseren. Ga naar de pagina artikelen om deze paper te downloaden.

 
16-01-2006     OpenInnovatie.nl gelanceerd
Vandaag, 16 januari 2006, is OpenInnovatie.nl gelanceerd; een initiatief om de uitwisseling van kennis en informatie met betrekking tot het gebruik van open innovatie te bevorderen.


 
13-01-2006     Prijsuitreiking essaywedstrijd Open innovatie
 
Prijsuitreiking essaywedstrijd Open innovatie 12 januari 2006: Marc Steen, werkzaam bij TNO Informatie- en Communicatietechnologie, ontving vandaag de eerste prijs van de essaywedstrijd over Open Innovatie van AWT raadslid Pieter Adriaans. De AWT schreef de wedstrijd uit om meer inzicht te krijgen in de veranderende innovatiepraktijk en ontving maar liefst 32 inzendingen. De essaywedstrijd wordt door de AWT gebruikt als achtergrondstudie voor zijn advies over Open innovatie. De beste inzendingen zijn gebundeld in een boek genaamd “Open Stellingen”. Ga naar www.awt.nl of download hier een gratis versie van het boek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments