30-01-2006     Bain & Company’s 2005 Management Tools & Trends survey (Darrell Rigby)
Onderzoek uitgevoerd door strategie consultancy bureau Bain naar het gebruik van management tools (2005).

 

30-01-2006     De Markt draalt en de overheid faalt (B. Jacobs & J. Theeuwes)
Beleidsadvies van de Koninklijke Vereniging voor de Staathoudkunde over het innovatiebeleid in Nederland.

 

30-01-2006     The Booz Allen Hamilton Global Innovation 1000 (Barry Jaruzelski, Kevin Dehoff, Rakesh Bordia)
Onderzoek uitgevoerd door management consultants van Booz Allen Hamilton naar het effect van investeringen in innovatie en financieel rendement.

 

30-01-2006     The Innovation High Ground: How Leading Companies are Using Sustainability-Driven Innovation (Arthur D. Little)
Onderzoek naar lange termijn innovatie management strategieen bij 80 bedrijven.

 

30-01-2006     Innovation Excellence Study 2005 (Arthur D. Little)
Jaarlijkse innovatie monitor van Arthur D. Little.

 

15-01-2006     Open Innovation: a research agenda (Joel West, Wim Vanhaverbeke, Henry Chesbrough)
Dit is een preview van een hoofdstuk uit het nieuwe boek van Chesbrough, West & Vanhaverbeke wat uitkomt in 2006. Dit hoofdstuk bekijkt de mogelijkheden en hiaten op het gebied van empirisch onderzoek naar open innovatie.

 

13-01-2006     Venturing: spin-off creatie en incubatie (Wim Hulsink, Dick Manuel)
Een bijzondere groep startende bedrijven is opgericht en opgebouwd binnen een strategisch netwerk van (potentiële) partners en professionele dienstverleners, door een gespecialiseerde incubator (bijvoorbeeld Biopartner, Philips, ESA, en in het verleden Twinning). In ruil voor een aandeel in het nieuwe bedrijf bieden deze incubators de startende high-tech onderneming gemakkelijker toegang tot een aantal belangrijke diensten, zoals financiering, huisvesting, infrastructuur en apparatuur, advies en coaching. In deze bijdrage wordt in het bijzonder ingegaan op de spin-off en incubatee bedrijven.

13-01-2006     Value, Valuation, and Valorisation (D.G. Andriessen)
Kennisvalorisatie vereist een inschatting van de waarde van kennis. Kennis is een abstract begrip. In dit artikel worden vreschillende manieren geschetst hoe de waarde van kennis bepaald kan worden.