De Engelse private equity en venture capital markt is de grootste in Europa. Spin-outs van universiteiten kunnen een interessante investeringskeus voor deze vermogende geldschieters zijn. Dit grootschalige onderzoek van de B.V.C.A. (British Venture Capital Association) suggereert dat spin-outs van universiteiten zich in een nadelige positie bevinden in tegenstelling tot corporate spin-outs. Een van de conclusies uit dit onderzoek is dat spin-outs van universiteiten die in een later stadium plaatsvinden (pre market evaluatie) de grootste kans op succes hebben. Meer dan 400 spin-outs zijn in dit onderzoek betrokken geweest.

 

 artikel university spin outs.