Een innovatiebevorderende overheid is nodig om een dynamische en concurrerende kenniseconomie te stimuleren. Tot die conclusie komt het Innovatieplatform, opgericht in 2004 om de innovatiekracht van Nederland te versterken. Het Innovatieplatform presenteert in dit pamflet, ‘De Innovatiebevorderende Overheid’,  aanbevelingen die de rol van de overheid als innovatiebevorderende actor in de samenleving verstevigen. Deze voorstellen kwamen tot stand na consultatie van vele betrokkenen uit de overheid, bedrijfsleven, de politiek en kennisinstellingen.  Volgens het Innovatieplatform kan de overheid het open innovatiemodel, dat ontwikkeld is in de context van het bedrijfsleven, goed gebruiken om innovaties te bevorderen.

Een van de principes in het open innovatie model voor de overheid, is dat de overheid externe partijen betrekt bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, zoals belangengroeperingen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Om dit concept gelijk te vertalen naar ‘practice what you preach’, zijn wij erg benieuwd naar uw ideeën:

–         Hoe kan de overheid volgens u vanuit het open innovatie model de samenleving beter verstevigen?

–         Wat vindt u van de genoemde voorstellen in dit pamflet?

–         Heeft u zelf innovatieve ideeën hoe open innovatie de overheid kan helpen innoveren?

Stuur uw reacties en ideeën op en wij plaatsen ze op onze site! info@openinnovatie.nl

Lees het pamflet hier:

 Open Innovatie in de overheid openinnovatie.nl.