Open source komt neer op een gemeenschap van mensen die op persoonlijke titel samen aan een computerprogramma werken. Jaap Bloem meent dat de open-source-softwareontwikkeling een eye-opener is voor open innovatie in andere economische sectoren. Deze onderzoeksversie van het eerste hoofdstuk geeft een deel van de argumentatie weer in een binnenkort te verschijnen boek. U kunt het hier downloaden.

 

 artikel Open Source.doc