Recentelijk is er een nieuwe trend te bespeuren genaamd ‘crowd sourcing’. Crowd sourcing is het betrekken van een groot aantal mensen (de ‘crowd’) in het innovatieproces en geschiedt veelal via internet. Middels crowd sourcing wordt optimaal gebruik gemaakt van ideeën van buitenaf. Dit is volgens een van de leidende principes van open innovatie; dat je accepteert (en erkent) dat er ook buiten je eigen bedrijfsmuren kansrijke ideeën bestaan voor prachtige innovaties. Naast de bekende voorbeelden als ‘Open Source’ zijn er ook andere creatieve ondernemingen gestart om de kracht van een ‘crowd’ te benutten. In dit artikel door Marjolijn van Heemstra van de Trouw worden enkele voorbeelden beschreven, zoals Brewtopia en Innocentive.