In 2005 heeft de provincie Zuid-Holland Open Innovatie als design principe voor haar innovatiebeleid. Deze kennisalliantie
bestaat uit de 4 O’s van Zuid-Holland: ondenemers, overheid, onderzoek en onderwijs. In dit document staat deze innovatiestrategie omschreven.

 open innovatie nov 052.