In de afgelopen jaren heeft het Nederlandse Tuinbouw cluster grote veranderingen ondergaan op het gebied van markt, samenleving & technologie. Traditioneel gezien wordt het cluster ondersteund door een sterke combinatie van onderzoek, informatie en educatie.  Dit artikel geeft een opzet voor gericht managen van kennis ontwikkeling en kennisdeling in dit cluster, om uiteindelijk het innovatieve vermogen van het cluster te verhogen. Daarnaast wordt ook gekeken hoe actoren in dit cluster vanuit een open innovatie perspectief kunnen samenwerken met ontwikkelaars & vertalers van kennis om tot meer innovatie te komen.

 

 IAMApaperengelschicago.