Onlangs publiceerde het Open Innovation Research Forum – onderdeel van de University of Cambridge – een wetenschappelijk artikel dat de resultaten weergeeft van een studie over Open Innovatie onder 1170 Duitse ondernemingen. Het artikel komt met de hypothese dat er verschillende factoren zijn die innovatie in gang zetten en die bij Open Innovatie meer voorkomen dan bij Gesloten Innovatie. Met andere woorden: welke bedrijfskundige tactieken genereren in een Open Innovatie model meer omzet dan bij bedrijven die een Gesloten Innovatiemodel hanteren?

Om precies te zijn, verstaan de auteurs van het artikel het volgende onder Open Innovatie: “search openness”, oftewel het gebruiken van externe bronnen van ideeën en ontwikkelingen die als een versneller kunnen dienen voor interne R&D. Bijna 79% van de respondenten geeft aan dat ze externe kennis en externe bronnen raadplegen bij het ontwikkelen van innovatie. Omdat het vrijwel onmogelijk bleek om al deze bronnen te verzamelen en analyseren, besloten de auteurs om zich in het onderzoek te richten op de vijf meest voorkomende bronnen van kennis: klanten, leveranciers, concurrenten, onderzoeksinstituten en de overheid.

In hun onderzoek hebben de auteurs vier “modererende factoren” opgesteld: factoren waarin Open Innovatie organisaties zich onderscheiden van andere organisaties. Met andere woorden: de veronderstelling is dat organisaties die onderstaande aspecten integreren meer omzet behalen door in te tappen op de bovenstaande 5 externe bronnen, dan organisaties die dat niet doen. Uitleg van de vier factoren:

Factors distinguishing Open Innovation companies Characteristics used in study
Technology Leadership
 • Focus on Technology Leadership
 • Focus on Leadership in New Product Development
 • Focus on Leadership in New Process Development
 • Focus on Introduction of Entirely New Technologies
Incentive System
 • Use of Innovation Performance Indicators for Staff Assessment
 • Use of Tangible Incentives for Innovation Managers
 • Use of Intangible Incentives for Innovation Managers
 • Use of Incentives for Idea Development by Staff Members
Research Capacity
 • The ratio between firms’ R&D expenditures and their revenues.
Cross-functional Collaboration
 • Cultivation of Informal Internal Exchange Networks
 • Joint Development of Innovation Strategies
 • Open Sharing of Innovation Ideas and Concepts
 • Reciprocal Support with Innovation Challenges

Table 1: vier factoren die werder onderzocht.

De onderzoeksopzet.

De auteurs hebben informatie verzameld van 1170 organisaties, voornamelijk uit Duitsland. Deze respondenten zijn geselecteerd uit een veel grotere database, waarvan slechts een klein percentage genoeg informatie had verschaft om waardevol te zijn voor dit onderzoek. De onderzoeksgroep spreidde zich goed uit over verschillende branches:

Sample

Voor meer informatie, zie het bijgevoegde artikel.

Resultaten: welke factoren zijn nu kenmerkend voor Open Innovatie organisaties?

Het onderzoek bracht aan het daglicht dat 3 van de 4 hypotheses klopten: er bleek een significant verschil te bestaan tussen organisaties met een open zoekstrategie en organisatie zonder een open zoekstrategie.

 1. The Incentive System: een systeem waarin meer incentives worden toegekend levert binnen een Open Innovatie model meer omzet op dan in een Gesloten Innovatie model.
 2. Research Capacity: meer resources en capaciteit met betrekking tot onderzoek en innovatie levert binnen een Open Innovatie model meer omzet op dan in een Gesloten Innovatie model.
 3. Cross-Functional Collaboration: meer samenwerking tussen domeinoverstijgende functies ín de organisatie levert binnen een Open Innovatie model meer omzet op dan in een Gesloten Innovatie model.

Het onderzoek toonde ook aan dat een leiderschapsstijl gericht op technologische innovatie, ondanks het feit dat – net zoals de bovenstaande 3 aspecten – het meer omzet oplevert wanneer goed georganiseerd, er géén verschil is tussen organisaties met en zonder een Open Innovatie model. Dus: een bedrijf hoeft geen Open Innovatie model te hanteren, wil het de vruchten plukken van een goed Technology Leadership systeem.

De resultaten:

Results

Download het artikel:

Klik hier om het artikel te downloaden.