resultaat50.jpg

Deze score is berekend op basis van uw reactie op 22 stellingen. Hieronder ziet u een overzicht van de stellingnames van de verschillende partijen op de stellingen die voorgelegd zijn.*

stellingen

* de stellingnames zijn vastgesteld op basis van de verschillende verkiezingsprogramma’s van de partijen (VVD, SP, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, Groenlinks, PVV, PvdA en PvdD).