In het afvallab gaat u samen met andere organisaties uit de afvalbranche aan de slag met Open Innovatie. De organisatoren faciliteren een platform waarin u gezamenlijk nieuwe trends en ontwikkelingen gaat vertalen jobitel com in concrete innovaties. Het online platform wordt voor u ter beschikking gesteld door Qurius en gedurende het eerste jaar krijgt u vier workshops aangeboden die worden verzorgd door OpenInnovatie.nl.

Cursusdoelen:

Aan het einde van de reeks workshops zijn de deelnemers in staat om:

 • Bekend te zijn met de theorie omtrent een innovatietraject en de bijbehorende faseringen en deze weten toe te passen in een Open Innovatie Platform.
 • Samen te komen tot nieuwe ontwikkelingen en innovaties.
 • Zonder facilitator een eigen platform draaiende te houden.
Kennis, competenties en vaardigheden:
 • Kennis: Business Model Generation, Open Innovatie, Crowdsourcing, Co-Creatie, Innovatiemanagement, Nieuwe Marketing
 • Competenties: omgevingsbewustzijn, creativiteit, vindingrijkheid, innovatiegerichtheid, vernieuwingsgerichtheid, probleemanalyse, visie-ontwikkeling, samenwerkingsgerichtheid, klantgerichtheid
 • Vaardigheden: methoden en technieken met betrekking tot creatief denken, scenariogericht denken, toekomstgericht denken, samenwerken, social media, co-creeëren.
Programma:
 • Workshop 1: Trends & Marktanalyse
  In deze workshop gaan we tijdens een kort theoretisch gedeelte in op het Business Model Canvas van Osterwalder. Op basis hiervan wordt duidelijk waarom het zo belangrijk is om éérst naar de klant te kijken alvorens te gaan innoveren. Daarna gaan we een techniek toepassen om trends in kaart te brengen: de trendradar. Vervolgens gaan we nog aan de slag met crowdsourcing en co-creatie.
 • Workshop 2: Ideation
  In de eerste workshop heeft u kunnen “divergeren”, in deze workshop leert u om te “convergeren”. U krijgt verschillende technieken om ideeën xjobs org te concretiseren: associatietechnieken, creatief denken en een korte workshop Mindmappen.
 • Workshop 3: Open Innovatie
  In deze workshop gaan we dieper in op de ‘linkerzijde’ van het Business Model Canvas. Nu u helder heeft wat de trends zijn, en dit vertaald heeft een concrete ideeën, is het tijd om te innoveren. En dat niet alleen, maar samen met anderen. In deze workshops gaan we aan de slag met de “Marshmellow Challenge” en krijgt u een sessie over kennisdeling en hoe u Social Media kunt inzetten in samenwerkingsverbanden. Ook kort aandacht voor Intellectueel Eigendom en contractafspraken.
 • Workshop 4: Business Creation
  De grootste vrees van innovatiemanagers is het feit dat de “speed-of-market” sneller is dan de “time-to-innovate”, oftewel de consument past zich sneller aan dan dat het bedrijfsleven kan innoveren. In deze workshop krijgt u kort theorie aangeboden over (nieuwe) marketing, hoe de traditionele 4 P’s langzaam vervangen worden door de 4 C’s.

Voorafgaand aan alle workshops is er ruimte voor eigen input. In overleg met de deelnemers zal worden bepaald welke elementen aan bod komen.

Overige informatie:

Workshopleiders: ir. Jan Spruijt & dr. ir. Vareska van der Vrande

Organisatoren: Qurius (Roy van den Wollenberg) en OpenInnovatie.nl (Jan Spruijt)

Tijdsinvestering: 4 avonden van 18.00 – 21.00, verspreid over één jaar

Deelnemerskosten: €895,- per deelnemer. Cursus vindt doorgang bij minimaal 15 deelnemers.