In deze hybride – een combinatie tussen online en offline – cursus gaat u aan de slag met de theorie en de praktijk van Open Innovatie. Het basisprogramma staat altijd in het teken van een specifiek thema, zodat de deelnemers elkaar sneller kunnen vinden, kunnen helpen en het een waardevol netwerkmoment is voor zaken die voor u als deelnemer actueel zijn. Het thema van deze dag is het creëren van een innovatieve cultuur en we gaan daarom ook dieper in op de essentiële rol van een open minder, individueel talent, passie, groepsdynamiek en teamactiviteiten. Discussies en thema’s worden hierop aangepast. Denk aan: creatieve technieken, exploreren, falen, ondernemerschap, intrapreneurship, agile projectmanagement, etc.

Het programma wordt altijd gecombineerd met het spelen van interactieve serious game, de Innovatiemanagement Game.

Cursusdoelen:

Aan het einde van de cursus bent u in staat om:

  • Bekend te zijn met de theorie omtrent een open innovatietraject en deze weten toe te passen in een “Open Innovatie”-samenwerking.
  • Enkele technieken te beheersen die (open) innoveren versnellen en vergemakkelijken.
  • Samen te komen tot nieuwe ontwikkelingen en innovaties.
Kennis, competenties en vaardigheden:
  • Kennis: Business Model Generation, Open Innovatie, Crowdsourcing, Co-Creatie, Innovatiemanagement, Nieuwe Marketing.
  • Competenties: omgevingsbewustzijn, creativiteit, vindingrijkheid, innovatiegerichtheid, vernieuwingsgerichtheid, probleemanalyse, visie-ontwikkeling, samenwerkingsgerichtheid, klantgerichtheid.
  • Vaardigheden: methoden en technieken met betrekking tot samenwerken, innoveren, social media, co-creeëren.
Programma:
  • 13.00 – 17.00: Innovatief Samenwerken: In deze interactieve workshop gaan we tijdens een kort theoretisch gedeelte in op het Business Model Canvas van Osterwalder. Op basis hiervan wordt duidelijk waarom het zo belangrijk is om éérst naar de klant te kijken alvorens te gaan innoveren. Hierin komt het verschil tussen Open Innovation, Co-Creatie en Crowdsourcing aan bod. Tegelijkertijd gaan we met elkaar ‘gamen’ om de theorie in de praktijk te brengen.

Voorafgaand aan alle workshops is er ruimte voor eigen input. In overleg met de deelnemers zal worden bepaald welke elementen aan bod komen.

Overige informatie:

Workshopleiders: ir. Jan Spruijt, dr. ir. Vareska van de Vrande, dr. Maurice de Rochemont.

Organisator: OpenInnovatie.nl

Tijdsinvestering: 1 dagdeel

Datum: 23 september 2014

Locatie: omgeving Utrecht

Deelnemerskosten: €395,- per deelnemer excl. BTW. Cursus vindt doorgang bij minimaal 10 deelnemers, maximaal 25 deelnemers.

Wilt u meer weten over toekomstige data van deze cursus, of wilt u deze cursus met een groep volgen, neem dan contact op met info@openinnovatie.nl