De laatste jaren is gebleken dat open innovatie steeds belangrijker wordt, onder meer om snel in te kunnen springen op veranderingen in de markt en om te concurrerend te kunnen blijven ondanks de steeds korter wordende time-to-market. Ook in het Nederlandse bedrijfsleven vindt er een verschuiving plaats op dit vlak. Dat open innovatie tot concurrentievoordelen kan leiden voor de grote multinationals behoeft geen twijfel. Echter, ook voor het Nederlandse MKB liggen er kansen wanneer ondernemers meer gaan samenwerken. Hoewel de toenemende mobiliteit van hooggeschoolde werknemers, het groeiende aantal starters en de opkomst van durfkapitaal op het eerste gezicht wellicht een bedreiging voor het voortbestaan van de huidige business lijken, worden hierdoor ook kansen gecreƫerd. Bijvoorbeeld door samen te werken met innovatieve starters of universiteiten om zo sneller tot nieuwe innovaties te komen. Of door het aantrekken van durfkapitaal om daarmee innovaties die niet binnen de huidige strategie passen toch op de markt te brengen. Kortom, ook in het Nederlandse bedrijfsleven zal open innovatie in de toekomst een steeds belangrijker wordende rol gaan spelen. Desondanks is de betekenis ervan voor het Nederlandse bedrijfsleven nog vaak onduidelijk en vragen steeds meer managers en ondernemers zich af welke rol Open Innovatie in hun bedrijf zou kunnen spelen.

Om te voorzien in de groeiende informatiebehoefte rond het belang en gebruik van open innovatie, is OpenInnovatie.nl in het leven geroepen. De doelstelling van www.openinnovatie.nl is het bijdragen aan de ontwikkeling en kennisverspreiding van het concept open innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven, d.m.v.:

het fungeren als een interface tussen wetenschappelijke kennis en behoeften van “practitioners” in de praktijk
het bijdragen aan de awareness op het gebied van open innovatie in Nederland
onderzoek en publicatie op het gebied van open innovatie
het stimuleren van kennisuitwisseling van “best practices” tussen practitioners

OpenInnovatie.nl wordt gesteund door de bedenker van Open Innovatie, Henry Chesbrough.

Oprichters:

Dr. Ir. Vareska van de Vrande

Ir. Jan Spruijt

Dr. Drs. Maurice de Rochemont