Hieronder vindt u een aantal links naar intiatieven rondom Open Innovatie. Wilt u een link toevoegen? Neem dan contact op.

Open Innovatie initiatieven

DSTI

Het Dutch Separation Technology Institute (DSTI) is een publiekprivaat samenwerkingsverband waarin de industrie, universiteiten en kennisinstellingen samenwerken om doorbraak technologieën in de procestechnologie te realiseren

The High Tech Innovation Platform Europe

The High Tech Innovation Platform Europe helps companies to solve science and technology issues by employing independent highly experienced science and technology professionals as consultants.

Battle of Concepts

Op battleofconcepts.nl zijn bedrijven en overheidsinstanties op zoek naar innovatieve ideeën en creatieve oplossingen voor allerlei soorten vraagstukken.

Een interessante invulling van co creatie en open innovatie.

Weblogs

RobertFreund.de  

Duitse portal rondom kennisuitwisseling en innovatie

Mass Customization and Open Innovation

Website van M.I.T. researcher Frank Piller met informatie over open innovatie

Portals

userinnovation.mit.edu
Website met veel artikelen over de rol van de gebruiker bij innovatie

Knowledge network for System Innovations and Transitions
The Dutch Knowledge network on System Innovations (KSI) comprises over 60 researchers from a dozen universities and research institutes with specific knowledge and expertise of transitions and system innovations. Their objective is to better understand, identify and influence the process of transitions

Open Innovation
Officiele pagina van Open Innovation onderzoekers. Met overzicht van gepubliceerde boeken en conferences.

Nieuweproductenbedenken.nl

Rondom het verschijnen van het boek “Nieuwe producten bedenken” door Gijs van Wulfen is een portal gelanceerd met diverse links, checklist en tips voor product innovatie.

Leren.nl

Een webgids met online cursussen en duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen, waaronder innovatie

Events

Philips Venturing and Growth seminars
Reeks van symposia georganiseerd door Philips op het gebied van venturing.

Instellingen

Department of Innovation Studies, Universiteit Utrecht
De “Department of Innovation Studies” (DIS) onderzoekt innovatie processen en innovatie systemen, vanuit een theoretisch als praktisch perspectief

Eindhoven Centre of Innovation Studies (E.C.I.S.)
Onderzoeksinstituut van de Technische Universiteit Eindhoven met als doel het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van innovatie.

E.I.M.
Onafhankelijke onderzoeksorganisatie met een focus op het creëren van kennis over het bedrijfsleven en bedrijfsprocessen ten behoeve van beleidsbeslissingen.

KVie
Het kennis en expertisecentrum KVie wil en de praktijk van kennisvalorisatie stimuleren, ervaringen uitwisselen en de kennis en inzichten actief tot ontwikkeling brengen.

Stichting Agro Keten Kennis (AKK)

Agro Keten Kennis: Samenwerking, innovatie en marktgerichte ketens. Missie: Het realiseren van maatschappelijke gewenste vernieuwing in de Nederlandse agribusiness via systeeminnovatie, door de vorming van keten- en netwerksamenwerkingsverbanden en de ontwikkeling van nieuwe (keten)concepten.

Competence center for open innovation, University of St. Gallen Switserland

Onderzoeksinstituut voor open innovatie aan de universiteit van St. Gallen.

Product Development & Management Association (PDMA)

De Nederlandse vereniging PDMA-NL, bestaande uit leden uit het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten, richt zich op het ontwikkelen en uitwisselen van de kennis, ervaring, en instrumenten op het gebied van integrale product- en marktontwikkeling onder academici en bedrijfsleven, ter vergroting van de effectiviteit en efficiency van innovatieprocessen.

Leuven.Inc

Leuven Innovation Networking Circle heeft tot doel het slaan van een brug tussen kenniscreatoren en technologie starters, met als doel het complkemeteren van kennis en het creeren van een gezonde en dynamische groei in de regio Leuven.

Experts

Henry Chesbrough
Grondlegger van het concept Open Innovatie, Adjunct professor aan Haas School of Business (Universiteit van California Berkely), Director van het Center for Open Innovation.

Wim Vanhaverbeke
Hoogleraar Bedrijfskunde aan de Universiteit van Hasselt, Research Fellow bij ECIS (Technische Universiteit Eindhoven).

Joel West
Professor technologie management aan San José State University, bestuurslid bij de Silicon Valley for Entrepreneurship.

Overheid

Ministerie van Economische Zaken
Overzicht van informatie alle beleidsinstrumenten die interessant zijn voor innoverende ondernemers.

InnovatiePlatform
Platform opgericht in 2003 met als doelstelling het stimuleren van de innovatiekracht van Nederland.

Stichting Innovatie Alliantie
De Stichting Innovatie Alliantie heeft als doelstelling het bevorderen van kenniscirculatie tussen hogescholen, intermediaire organisaties en kennisinstellingen om zodoende het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen aanmerkelijk te vergroten.

Algemene Wetenschaps en Technologie raad
De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

Syntens
Onafhankelijke organisatie die begeleiding biedt aan ondernemers die willen innoveren, door het bevorderen van samenwerking met kennisinstituten, onderwijsinstellingen en bedrijven. Syntens wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken.

Bedrijven

IBM Venture Capital

Unilever Corporate Venturing

Philips Corporate Venturing

Philips Research Campus

DSM Corporate Venturing

Siemens Corporate Venturing

Dell Open Innovatie

Computer Associates Open Innovatie

Fortis Corporate Venturing