New ventures based on open innovation – an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux (M. Gruber & J. Henkel)

Een belangrijk aspect van ‘e-entrepreneurship’ is de formatie van nieuwe ventures in de context van open source software. Eerder onderzoek heeft vooral gekeken naar het ontwerp van het achterliggende business model. Het management van nieuwe open source ondernemingen is een onderbelicht onderwerp. Deze paper onderzoekt drie uitdagingen omtrent het management van open source ondernemingen.    gruberhenkel. &nbsp

Creating Success from University Spin-outs (BVCA, British Venture Capital Association)

De Engelse private equity en venture capital markt is de grootste in Europa. Spin-outs van universiteiten kunnen een interessante investeringskeus voor deze vermogende geldschieters zijn. Dit grootschalige onderzoek van de B.V.C.A. (British Venture Capital Association) suggereert dat spin-outs van universiteiten zich in een nadelige positie bevinden in tegenstelling tot corporate spin-outs. Een van de conclusies uit dit onderzoek is dat spin-outs van universiteiten die in een later stadium plaatsvinden (pre [&hellip

Connect and Develop: Inside Procter & Gamble’s New Model for Innovation (Larry Hurston & Nabil Sakkab)

Proctor & Gamble heeft een van de grootste r&d faciliteiten ter wereld. Enige tijd terug bleek dat het innovatie model van Proctor & Gamble niet meer effectief was. CEO A.G. Lafley besloot om naast interne r&d ontwikkeling actiever externe bronnen voor innovatie te raadplegen. P&G’s nieuwe strategie, “connect & develop”, is een interessant voorbeeld van hoe een grote multinational open innovatie heeft omarmd. Meer over deze ontwikkeling is te lezen [&hellip

Primer on “open innovation:” Principles and practice (Michael Doherty)

Open Innovatie wordt door sommigen gezien als de volgende trend in innovatiemanagement. Michael Doherty, CEP van Venture2 inc, beschrijft in dit artikel zijn visie op open innovatie. Het concept wordt nader besproken met een toelichting van enkele best practices om het principe van Open Innovatie succesvol toe te passen in een onderneming. Lees het artikel hier

Open innovation: symbiotic network. Knowledge circulation and competencies for the benefit of innovation in the Horticulture delta (W. Maijers, L. Vokurka, R. van Uffelen & P. Ravensbergen )

In de afgelopen jaren heeft het Nederlandse Tuinbouw cluster grote veranderingen ondergaan op het gebied van markt, samenleving & technologie. Traditioneel gezien wordt het cluster ondersteund door een sterke combinatie van onderzoek, informatie en educatie.  Dit artikel geeft een opzet voor gericht managen van kennis ontwikkeling en kennisdeling in dit cluster, om uiteindelijk het innovatieve vermogen van het cluster te verhogen. Daarnaast wordt ook gekeken hoe actoren in dit cluster [&hellip

« Vorige paginaVolgende pagina »