Stemwijzer voor Innovatie en Technologie

Progress:

Een goede samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven is van groot belang voor innovatie.

De overheid moet extra investeren in fundamenteel onderzoek aan universiteiten en kennisinstellingen.

Het MKB Innovatiefonds moet verbeterd en uitgebreid worden.

Nederland moet investeren in een duurzame economie en duurzame innovatie.

Het starten van een bedrijf dient eenvoudiger te worden.

Het "Topsectorenbeleid" - waarbij er een focus ligt op regionale sterktes en innovatieve clusters - moet worden voortgezet.

Lesprogramma's van het HBO en MBO moeten beter afgestemd worden op innovatie en de behoeftes van het bedrijfsleven.

De overheid moet investeren in voorzieningen voor (internationale) kenniswerkers.

Er moet geïnvesteerd worden in kennisvalorisatie en ondernemerschap op universiteiten, het HBO en het MBO.

De drempels tot het verkrijgen van risicovolle (kapitaal)investeringen in innovatie, technologie en creatieve industrie moeten verlaagd worden.

De overheid mag niet bezuinigen op innovatie.

De overheid moet investeren in innovatief openbaar vervoer.

Overheid moet investeren in betere faciliteiten, meer structuur en minder uitval van béta-opleidingen.

Bedrijven en private investeerders moeten meer investeren in innovatie.

Nederland moet beter gebruikmaken van Europese gelden die beschikbaar zijn voor innovatie.

De regelgeving voor buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in Nederland moet versoepeld worden.

De overheid moet investeren in internationale scholen.

De overheid moet investeren in ondernemerschap en talentontwikkeling.

De overheid moet investeren in versoepeling van de regelgeving met betrekking tot ontslag, arbeidsongeschiktheid en ziekte, zodat (kleine) ondernemers verminderd risico lopen.

De overheid moet investeren in flexibiliteit van de arbeidsmarkt.

Nederland moet investeren in innovatie in de zorg- en medische sectoren.

De overheid moet belastingvoordelen realiseren voor MKB'ers, zoals belasting naar rato van winst en zelfstandigenaftrek

Klik hieronder om de uitslag van de Stemwijzer voor Innovatie en Technologie te bekijken. Vul naam en e-mail in als u de link naar de resultaten ook per e-mail wilt ontvangen.