Het effect van games op het (leren) toepassen van innovatie

Onlangs is er een artikel verschenen over het effect van serious games op het leren en de essenties van (open) innovatie en innovatiemanagement. De auteurs hebben een groep studenten gevolgd tijdens het spelen van een spel in één van de courses op hun universiteit. Met de game hadden ze volgende doelstellingen: Het creëren van gedeelde ervaringen van sociale groepsdynamica en de paradox in ‘co-opetition’ voor de studenten; Het mogelijk maken [&hellip

Innovatiemanagement bij Avans Hogeschool

Een aantal weken geleden heb ik een presentatie over innovatiemanagement als strategie van Avans Hogeschool verzorgd bij Frismakers. Een uitgebreidere (engelse) toelichting op de presentatie kunt u hier vinden. De video: De presentatie: Frismakers: Innovation Management Game from Jan Spruijt