Open Innovatie wordt nu al bijna een decennium lang gehyped. Ondanks het feit dat veel onderzoekers de belangrijkste aspecten van Open Innovation – naar de definitie van Chesbrough uit 2003, en later geherdefinieerd in 2010 – uitgebreid onder de loep hebben genomen, is het concept Open Innovatie toch enigszins onduidelijk geworden, met als gevolg dat Open Innovatie vaker dan niet wordt verward met gerelateerde terminologie, zoals (eeuwenoude) samenwerken, co-creatie en [&hellip