Externe innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkeltraject van nieuwe producten en technologiën. Complementair daaraan levert het extern gebruik van innovaties die niet langer bruikbaar zijn binnen het eigen bedrijf een financiële meerwaarde voor het bedrijf. De manier waarop het beste gebruik gemaakt kan worden van deze outside-in en inside-out bewegingen van innovaties is onder meer afhankelijk van de fase in het ontwikkeltraject waarin de technologie zich bevindt. In dit artikel, dat ook geplubliceerd werd in het Jaarboek van de Vlaamse Management Associatie (VMA), beschrijven Vareska van de Vrande en Wim Vanhaverbeke het dynamisch onderzoeks-, ontwikkelings- en commersialisatieproces van nieuwe producten en technologiën waarbij de onzekerheid varieert doorheen de tijd.

 

 Innoveren door Externe Innovatie.