13-01-2006     Strategisch IPR Management (Rik van Reekum)
Het managen van Intellectual Property rights vereist een strategische aanpak. Naast de legale en technologische perspectieven is een economische en organisatorische visie op IP management van belang. Deze paper gaat hier nader op in.

 

12-01-2006     Open stellingen: Essays over Open innovatie (Diverse auteurs)
De AWT heeft in 2005 een essaywedstrijd over Open innovatie uitgeschreven. Het doel van de wedstrijd was het vinden van onverwachte invalshoeken, opvallende theoretische perspectieven of nieuw empirisch materiaal om uiteindelijk de regering te adviseren over mogelijke beleidsimplicaties van open innovatie. De beste 15 essays zijn gebundeld in dit document.

 

02-01-2006     Free / Open Source Research Community
Verzameling artikelen op het gebied van Open Source (software waarvan de broncode beschikbaar gemaakt is voor de gebruiker, zodat hij deze op zijn beurt kan aanpassen zodat de software aan zijn eisen voldoet). Open source is hierdoor een belangrijke bron van open innovatie in de ICT sector.

 

02-01-2006     Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology (Henry Chesbrough)
Hoe het allemaal begon: Open innovatie volgens de grondlegger Henry Chesbrough. Verkrijgbaar via Bol.com.

 

15-10-2005     Proces past niet bij passie (Ir. ing. Hans Streng, CEO Philips Software)
In deze presentatie gaat Hans Streng, CEO Philips Software, in op de dillema’s tussen het willen beheersen van innovatie enerzijds, en het vrij laten van mensen om creativiteit te ontwikkelen anderzijds, hetgeen nodig is voor het bedenken van innovatieve concepten.

 

15-10-2005     Het innovatieproces; voortdurend kiezen (Prof. dr. Emmo Meijer, Sr. VP Foods R&D Unilever)
Het innovatieproces, met een duidelijke invloed van open innovatie, bij Unilever. Emmo Meijer, VP Foods Unilever beschrijft dit proces in detail.

 

01-10-2005     Nokia’s strategic change by means of alliance networks. A case of adopting the open innovation paradigm? (Koen Dittrich)
Nokia heeft zijn wereldwijze innovatie netwerken gebruikt om wereldleider te worden in de GSM markt. Deze paper probeert te bekijken in hoeverre het open innovatie paradigma verantwoordelijk is voor het succes van deze innovatie netwerken.

 

01-09-2005     Open innovation (Paul Beije)
Paul Beije beschrijft hierin zijn visie op Open innovatie en legt de link naar Innovatiemanagement theorie.