Vanuit een open innovatie perspectief zijn universiteiten een waardevolle bron van nieuwe kennis en technologie. Een van de paden waardoor deze nieuwe kennis gecommercialiseerd kan worden is via spin-offs van (high-tech) start-ups. PriceWaterHousecoopers heeft enkele maanden geleden i.s.m. Technopartner een onderzoek gehouden over het proces van kennisvalorisatie m.b.t. de kennis van universiteiten. Hier is o.a. ook gekeken naar de best practices rondom het ‘uitspinnen’ van technologische start-ups.

 Boosting Valorisation PWC 2006.