De Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit, voert momenteel een grootschalig onderzoek uit naar de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze innovatiebenchmark vormt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de relatieve prestaties van uw organisatie. Hoe presteert uw organisatie ten opzichte van anderen binnen uw sector? In welke organisatie- en managementaspecten loopt uw organisatie voorop? En misschien nog belangrijker: welke aspecten verdienen uw aandacht om de effectiviteit van uw bedrijfsprocessen te vergroten? Door middel van de RSM Innovatiebenchmark verschaffen wij u nieuwe inzichten hoe uw organisatie succesvol kan opereren en presteren. Wij bieden hiermee een nieuwe kijk op winstgevendheid van uw organisatie.

Waar gaat het over?


De RSM Innovatiebenchmark vormt een waardevolle bron om inzicht te verkrijgen in de volgende onderwerpen:

  • Hoe stimuleren bedrijven zowel innovatie als efficiency?
  • 
Welke managementstijlen leiden tot de beste (financiële) resultaten?
  • 
Welke organisatievaardigheden zijn essentieel om ondernemerschap te stimuleren?
  • Hoe kan externe samenwerking effectiever worden benut?

Wat levert het op?

Op basis van uw ingevulde vragenlijst verzorgen wij voor u een individuele benchmark voor uw organisatie, waarbij uw organisatie op belangrijke indicatoren wordt vergeleken met vergelijkbare bedrijven binnen uw sector. Deelname aan het onderzoek biedt u daarmee waardevolle ideeën om de effectiviteit van uw organisatie verder te versterken.

Meedoen?

Klik hier om deel te nemen aan de RSM Innovatiebenchmark. Meer informatie vindt u op www.innovatiebenchmark.nl.