Vanmiddag heb ik een presentatie gegeven over co-creatie in de waardeketen. Op basis van één van mijn vorige artikelen konden we concluderen dat innovatie alleen plaatsvindt in zogenaamde Fifth Generation organisaties. In het onderstaande model zien we dat ook terug: de lerende organisatie.

Bron: Toegepaste Organisatiekunde, P. Thuis

De lerende organisatie is een organisatie die per definitie veel meer open staat voor invloeden van buitenaf. Dit type organisatie richt zich daarom op zowel interne als externe co-creatie. Hieronder zien we enkele aspecten die behoren bij lerende organisaties:

Bron: Toegepaste organisatiekunde, P.Thuis [ad#ad]

Tot zover de korte inleiding over een lerende – innovatieve – organisatie. Bovenstaande vormen van co-creatie vinden op verschillende momenten in de waardeketen plaats. Sommige vormen vinden plaats tijdens het inkopen en produceren, anderen pas tijdens de marketing of after-sales. In onderstaande figuur staan de verschillende vormen van co-creatie weergegeven in de waardeketen van een lerende organisatie:

Een korte uitleg van de gebruikte termen:

  • Co-Creatie: Het creëren van producten en diensten samen met consumenten.
  • Crowdsourcing: Organisaties maken gebruiken van een grote groep niet vooraf gespecificeerde individuen voor consultancy, innovatie, beleidsvorming en onderzoek.
  • Open Innovatie: Het creëren van producten en diensten samen met leveranciers en concurrenten.
  • Crowdsharing: Het gebruikmaken van de beleving en ervaring van consumenten om diensten en/of producten bekendheid te geven.
  • e-Participatie: De betrokkenheid van de eindconsumenten vergroten door het inzetten van het internet
  • Crowdfunding: Het gebruikmaken van het persoonlijke en online netwerk om geld en andere middelen te verwerven.